0932.622.017
THÔNG TIN SAI LỆCH, THIẾU MINH BẠCH - LÀM RỐI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

THÔNG TIN SAI LỆCH, THIẾU MINH BẠCH - LÀM RỐI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Những yếu điểm của thị trường bất động sản hiện nay là thông tin rất thiếu sót, không minh bạch và mập mờ, môi giới cũng còn rất lơ tơ mơ chưa thực sự giải quyết hết băn khoăn của khách hàng, Hệ thống thông tin dữ liệu bất động sản còn phân tán, rối loạn thị trường. Xung quanh vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam.