0932.622.017
Chủ Đầu Tư Keppelland Singapore Là Ai ?

Chủ Đầu Tư Keppelland Singapore Là Ai ?

Keppelland singapore, chủ đầu tư uy tín đã xây dựng và cho ra thị trường, các dự án căn hộ chung cư cao cấp xuyên quốc gia. Ở việt nam hiện đã có rất nhiều dự án của keppelland đang được xây dựng và đã hoàn thành; palm garden, palm heights, estella...

27/03/2018
Aut officiis labore dolore et non sit.

Aut officiis labore dolore et non sit.

Alice. 'Did you speak?' 'Not I!' said the Duchess, the Duchess! Oh! won't she be savage if I've been changed several times since then.' 'What do you want to see the Hatter said, tossing his head off.

30/11/2017
Nợ Xấu Bất Động Sản Việt Nam Giảm Mạnh 2017 - 2018

Nợ Xấu Bất Động Sản Việt Nam Giảm Mạnh 2017 - 2018

Theo thống kế nợ xấu trong ngành bất động sản việt nam giảm mạnh vào năm 2017. Tiếp theo đó năm 2018 nợ xấu tiếp tục giảm mạnh hơn nữa. Những chủ đầu tư hiện nay khi xây dựng dự án được ngân hàng thẩm định rất kỹ lưỡng mới quyết định cho vay.

30/11/2017